Biofilter

 

Biologiska luftfilter - en naturlig lösning


Biofilter och tekniken
I ett Biofilter leds det förorenade luftflödet genom en befuktare och därefter vidare till en bädd av biologiskt material. Där bryter naturligt förekommande mikroorganismer ner föroreningar till koldioxid och vatten. Förloppet liknar det som kontinuerligt sker i naturen, men i biofiltret är processen optimerad och hela förloppet sker med hög effektivitet.
 
 
En biologisk reningsprocess skapar inte onödiga restprodukter eller ämnen som är främmande för vårt ekologiska system.