Välkommen till VOC Technology

 
 
VOC Technology är ett svenskt företag med säte i Örnsköldsvik.

VOC Technology levererar kompletta luftreningssystem till olika industrier och för olika
processer där utsläpp av VOC´s förekommer.Exempel på branscher, där våra produkter lämpar sig är bl.a. målerier, tryckerier, läkemedelsindustri, kemisk industri, plastindustri, verkstadsindustri och reningsverk.

"VOC är den engelska förkortningen för flyktig organisk förening, Volatile Organic Compound"

 
VOC Technology
Box 838
S-891 18 Örnsköldsvik
Sverige
Epost: voc@voctec.se
Fax: 0660-174 12
Tel: 0660-79050