Produkter

 
Swingtherm
Ett högeffektivt katalytiskt luftreningssystem för VOC-utsläpp där krav på hög reningsgrad och låg energiförbrukning prioriteras.
Reningsgraden är normalt 96 - 98 %.
 
Biofilter
En miljövänlig och kostnadseffektiv
reningsmetod för låga halter av biologiskt nedbrytbara VOC-föreningar.
Reningsgraden är i de flesta fallen > 80%.
 
Uppkoncentreringssystem
Systemet renar låga halter av VOC´s i stora
luftflöden till en rimlig driftkostnad.
Kompletta anläggningar
Vi levererar och installerar kompletta anläggningar.
Vi har en organisation kvalificerad för att ta hand om en total leverans
inklusive projektering, installation, drifttagning, anläggningskontroll samt underhåll.