Referenslista

 
Swingtherm referensanläggningar
Här är tre av våra levererade anläggningar. Totalt har mer än 70 leveranser gjorts genom åren, främst i Sverige men även i Holland, Kina, Brasilien, Danmark, Finland och Tyskland.
 
 
TETRA PAK, Sunne

Tryckeri.
Emissionstyp: Etanol, etylacetat och etoxypropanol.
Luftflöde: 36 000 m3/h (2 enheter).
Reningsgrad: 97%.
 
ABB ROBOTICS PRODUCTS AB, Västerås

Tillverkning av industrirobotar.
Emissionstyp: Xylen och butylacetat.
Luftflöde: 8 000 m3/h.
Reningsgrad: 98,5%.
 
AB ELECTROLUX, Mariestad

Tillverkning av kylskåp.
Emissionstyp: Xylen och etylacetat.
Luftflöde: 10 000 m3/h.
Reningsgrad: 98 %.
 
 
 
 
Uppkoncentrering referensanläggningar
Här är en av våra levererade uppkoncentreringsanläggningar.
VOC-rotor och Swingtherm.
 
SAPA, Kungälv

Målning av bildelar.
Emissionstyp: VOC.
Luftflöde: 60 000 m3/h.
Reningsgrad: 97 %.
 
 
 
 
Biofilter referensanläggningar
Här är två av våra levererade biofilteranläggningar.
 
BRÄNTORP, Nybro

Möbeltillverkare.
Emissionstyp: VOC.
Luftflöde: 24 000 m3/h.
 
SCANDIFLEX, Landskrona

Tryckeri.
Emissionstyp: VOC.
Luftflöde: 6 000 m3/h.