Swingtherm

 

Swingtherm ger renare luft utan energitillskott

 
Swingtherm och tekniken
Om VOC-koncentrationen är högre än 0,6-0,8g/m3 (beroende på typ av VOC) kan Swingtherm gå autotermt dvs. utan tillskott av värme.
Endast luftfläkten behöver energi.

Värme lagras i två separata keramiska bäddar som växelvis ackumulerar och avger värme när VOC`s oxiderar i katalysatorbäddarna.För att starta processen förvärms luften innan den når katalysatorbäddarna. En flödesväxlare reverserar luftflödet cykliskt så att förorenad luft värms av den lagrade värmen från keramiska bädden före den når katalysatorbädden.

Swingtherm lämpar sig mycket väl för låga som höga koncentrationer av VOC´s (koncentrationer upp till 25% av undre explosionsgräns). För en standard Swingtherm-installation erhålls normalt 96-98 % reningsgrad. Den låga reaktionstemperaturen, normalt 300-500°C, genererar inga kväveoxider (NOx). Värmeinnehållet i den utgående renade luftströmmen kan användas till t.ex. lokaluppvärmning.