Uppkoncentreringssystem

 

Driftekonomi vid stora luftflöden


Uppkoncentrering och tekniken
Vid mycket låga VOC-koncentrationer i stora luftflöden är det ur driftekonomisk synpunkt bättre att först adsorbera föroreningarna på ett lämpligt adsorbent ex. zeoliter, och därefter driva av (desorbera) och rena föroreningarna med ett betydligt lägre luftflöde (10 ggr mindre). På så sätt kan storleken på reningsenheten också minskas med en faktor 10 vilket innebär minimerade investerings- och driftkostnader.

Det största flödet d.v.s. den förorenade processluften, passerar genom processzonen samtidigt som VOC-rotorn roteras. VOC´s i processluften fastnar (adsorberas) på rotorns zeolitmaterial och den renade utgående processluften släpps ut till atmosfär.

Desorptionsluften leds till ett katalytiskt luftreningssystem (Swingtherm).